Zarządzanie zasobami ludzkimi, jest niezwykle ważną czynnością w każdej firmie, zwaną także zarządzaniem personelem. Zarządzanie ludzkimi zasobami można zdefiniować w ogólny sposób, jako spójną, strategiczną metodę kierowania przedsiębiorstwem. Ten kierunek zarządzania wiąże się z najcenniejszym kapitałem, jakim jest kapitał ludzki. To ludzie tworzą firmę, swym wysiłkiem i pracą przyczyniają się do realizacji jej celów i dążeń, dlatego też są w stanie umocnić swą przewagę nad konkurencją. Zarządzanie zasobami ludzkimi to trudny proces, lecz niezwykle skuteczny, w którym bierze się pod uwagę wydawanie decyzji związanych z ludzką pracą. Niekiedy termin ten występuje pod drugim pojęciem, jakim jest zarządzanie kadrami. Głównym przedmiotem zainteresowania są tu ludzie traktowani, jako podmioty sprawcze w dążeniu do celów indywidualnych i organizacyjnych. W skład zarządzania kadrami wchodzą: planowanie zasobów ludzkich, nabór pracowników, adaptacja nowych osób na stanowiskach pracy, oraz ocenianie efektów pracy.

http://www.immocenter.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here