Jak należy ocenić zjawisko polegające na tym, że w wielu dziedzinach język angielski zastępuje bądź nawet wypiera nasz język narodowy, czyli polszczyznę? Oczywiście, skala tego zjawiska nie jest jeszcze tak wysoka, aby można było mówić o jakimś poważniejszym zagrożeniu, że zatracimy naszą narodową tożsamość, ale mimo to niewątpliwie „coś jest na rzeczy“.Niektórzy uważają, że owa ekspansja, jaką obecnie odbywa język angielski, jest tak naprawdę tylko stanem przejściowym, i że za jakiś czas owa „moda“ zakończy się tak samo, jak dawniej skończyła się na przykład moda na język francuski, który przecież jeszcze jakiś czas miał rangę i pozycję do pewnego stopnia porównywalną z tą, jaką obecnie ma język angielski. Jednak czy naprawdę tak będzie, tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Co więcej, możliwy jest także scenariusz odwrotny, tj. że hegemonia angielszczyzny nie będzie słabnąć, lecz będzie się wzmacniać, w rezultacie czego język angielski prędzej czy później całkowicie wyprze większość języków narodowych.

http://www.radiobc.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here