Ekonomia jest bardzo rozległą i bardzo ważną nauką, która znajduje wykorzystanie w niemal wszystkich dziedzinach współczesnego świata. Sama ekonomia skupiona jest przede wszystkim na społecznym procesie gospodarczym: zajmuje się takimi zagadnieniami, jak produkcja, wymiana czy konsumpcja. Wyjaśnia, czym jest pieniądz, giełda, akcja, obligacja. Bada rynek i zjawiska, jakie na nim zachodzą, wzajemne relacje między producentem a konsumentem, cenę, podaż, popyt, konkurencję- mikroekonomia, bo to właśnie o tej gałęzi ekonomii mowa, skupia się na jednostce. Druga z gałęzi ekonomii: makroekonomia obejmuje zaś gospodarkę w szerokim rozumieniu. W zakres zainteresowania makroekonomii wchodzą takie zjawiska, jak inflacja, bezrobocie, systemy zatrudnień, systemy wypłat wynagrodzeń, tendencje w gospodarce, rozwój gospodarki i tak dalej. Jak więc widać, ekonomia jest bardzo rozwiniętą nauką i skupia się na wielu zagadnieniach, stąd też znajduje szereg zastosowań. Ekonomiści badają rynek, zajmują się planowaniem strategii, są również potrzebni w firmach. W skład samej nauk wchodzi nie tylko szereg zagadnień ale również podgrup, wśród których można wymienić ekonometrię, statystykę, analizę i wiele innych.

http://www.kapitalka.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here