Bank Centralny jest instytucja państwową pełniącą najwyższe funkcje w zakresie finansów państwa. On właśnie odpowiada za odpowiednie działanie budżetu państwa, jak również jego działania zapewniają państwu zachowanie płynności finansowej. Ponadto Narodowy Bank Polski sprawuje nadzór nad finansami poszczególnych banków. Finanse państwa opierają się o działanie Banku Centralnego. To właśnie ta instytucja odpowiada za emitowanie konkretnej waluty krajowej. Dzięki temu kontroluje poziom danej waluty na rynku. Ponadto Bank Centralny jest instytucją udzielającą poszczególnym krajom kredytów finansowych na realizację określonych celów. Pracownicy Banku Centralnego pełnią rolę nadzorująca w zakresie polityki finansowej państwa. Dzięki takim działaniom możliwe jest realizowanie wybranej polityki pieniężnej danego państwa. W niej zawiera się także działania mające na celu warunkowanie kursu danej waluty krajowej. Wszystkie podejmowane przez Bank Centralny działania ukierunkowane są na zapewnienie stabilizacji gospodarczej kraju.

http://interactiveart.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here