Część ubezpieczeń jest obligatoryjnie wymagana przez banki. Należą do nich: ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem.  Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego obowiązuje do czasu uprawomocnienia się wpisu do hipoteki. Celem tego ubezpieczenia jest pokrycie strat banku wynikłych w przypadku zaprzestania regulowania zobowiązań przez kredytobiorcę. Tymczasem może powstać szereg przeszkód dla dokonania wpisu, w wyniku czego udzielony kredyt nie będzie posiadał żadnego (lub wystarczającego) zabezpieczenia, a ubezpieczenie pomostowe nie chroni banku przed taką ewentualnością. Możliwość wystąpienia takich przeszkód nazywana jest ryzykiem wystąpienia wad prawnych nieruchomości, a sposobem zabezpieczenia banku przed nim może być ubezpieczenie kredytu hipotecznego od wad prawnych. W praktyce wygląda to w ten sposób, że ubezpieczyciel współpracujący z bankiem zobowiązuje się w umowie do spłaty kredytu, którego nie spłaci kredytobiorca do momentu wpisu hipoteki.

http://www.poznancitycenter.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here