Kursy językowe przede wszystkim wyróżniają się metoda i technika nauki języka. W przeciwieństwie do szkół, gdzie nauka przede wszystkim zmierza do realizacji materiału a nie do faktycznego pozyskiwania wiedzy na kursie językowym zmierza się do nauki mówienia w języku obcym. Kursy językowe kładą, zatem główny nacisk na naukę języka w mowie poprzez komunikację. Na kursach odgrywa się scenki sytuacyjne, np. w sklepie, hotelu czy na ulicy, z którymi możemy spotkać się, na co dzień. W takich sytuacjach poznajemy nowe zwroty i uczymy się jak wykorzystać, te, które już znamy. Taka metoda nauki jest najefektywniejsza ze względu na fakt interakcji między kursantami. Po przełamaniu wstydu chętnie rozmawiają oni między sobą i dzięki temu doskonalą język. Kursy językowe prowadzone są w taki sposób, aby kursanci pomimo tego, że popełniają błędy rozmawiali ze sobą i doskonalili już posiadane umiejętności. Im większa śmiałość do odrywania scenek tym więcej pożytku można uzyskać z takiej formy nauki języka obcego.

http://www.ubiesa.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here