Nie wszyscy znają różnice pomiędzy szkołą państwową, a prywatną. Oczywiście pierwszą i najbardziej znaczącą różnicą jest koszt uczęszczania do tych szkół. Uczelnie publiczne są finansowane przez ministerstwo edukacji, dlatego rodzice nie płacą za naukę swoich dzieci w tych szkołach. Natomiast szkoły prywatne są wyborem samych rodziców i za nie muszą oni zapłacić z własnego portfela. To do jakiej szkoły będzie uczęszczać dziecko zależeć więc będzie od sytuacji finansowej jego rodziców. Inną różnicą pomiędzy tymi obiema szkołami jest sposób nauczania w tych szkołach. W szkołach publicznych narzeka się na brak miejsc dla uczniów, klasy są przepełnione, dlatego nauczyciel na jednej lekcji nie jest w stanie poświęcić uwagi wszystkim dzieciom. Brak jest pomocy szkolnych, a w niektórych szkołach nawet zaplecza sanitarnego. Tego wszystkiego nie ma w szkołach prywatnych. Właściciele tych szkół przeznaczają ogromne nakłady pieniężne na rozwój zaplecza dydaktycznego i zatrudnianie nowych nauczycieli. Właśnie z tego też powodu czesne za naukę w szkołach prywatnych, to bajońskie sumy.

http://www.akademiatroskliwejmamy.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here