Metoda Mckenziego w leczeniu bólu kręgosłupa wyraźnie wyróżnia się na tle innych metod leczenia. Dzieje się tak ponieważ w centrum jej zainteresowania jest przede wszystkim eliminacja przyczyn bólu a nie jego uśmierzanie. Dzięki temu ten rodzaj terapii przynosi trwałe efekty a ból kręgosłupa powoli zanika.

Po pierwsze diagnoza

Pierwszym etapem leczenia według tej metody jest postawienie właściwej diagnozy opartej na szczegółowym wywiadzie z pacjentem. Do diagnozy stosuje się specjalny protokół diagnostyczny stworzony przez McKenziego, omawiający każdy z odcinków kręgosłupa i kończyn. Drugim etapem diagnozy są testy ruchowe polegające na wprawianiu w ruch każdego z odcinków kręgosłupa w taki sposób, by pacjent mógł dokładnie opisać charakter dolegliwości bólowych. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu każdego pacjenta przypisuje się do jednej z trzech grup zaburzeń bólowych kręgosłupa, którymi są:
zespół strukturalny
zespół dysfunkcyjny
zespół posturalny

Wybór właściwej techniki terapeutycznej

Następnie lekarz razem z pacjentem tworzą właściwą dla danego przypadku technikę leczenia a pacjent uczy się pod opieką lekarza jej prawidłowego wykonywania. Metoda McKenziego umożliwia bowiem ustalenie kierunków przemieszczania się uszkodzonych tkanek i w ten sposób ustalenia działania pozwalającego na ich właściwe osadzenie i unikanie w przyszłości kierunków ruchu zaostrzającego ból. Dzięki temu pacjent uczy się unikania pewnych ruchów, które mogłyby wywołać falę bólu.

Nauka zachowań

Terapeuta stosujący metodę McKenziego poświęca wiele czasu w celu nauczenia pacjenta wykonywania poszczególnych, codziennych czynności w inny niż do tej pory sposób. Uczy go jak powinien nakładać na nogę skarpety czy buty, by czynność ta nie przysparzała mu więcej bólu. Pacjent poznaje nową technikę wstawania z łóżka a nawet układu ciała podczas snu. Wszystko to pozwoli mu na uniknięcie przeciążeń kręgosłupa i wyeliminowanie ze swojego życia dokuczającego mu bólu. Pacjent też zobligowany jest przez lekarza do wykonywania codziennych ćwiczeń usprawniających i odciążających kręgosłup.

https://www.uroda.info.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here