Logistyka jest procesem złożonym.

Ten termin pierwotnie miał znaczenie wojskowe. Współcześnie jego rozumienie jest nieco inne, bowiem wykorzystywany jest w celu opisania procesu planowania, realizowania oraz kontrolowania pewnej działalności. Ponadto termin ten oznacza również inne działania, których rodzaj i specyfika zależą od danej branży.Logistyka nieustannie się rozwija i coraz częściej wyróżnia się związane z nią dyscypliny takie jak logistyka zaopatrzeniowa, logistyka transportu czy logistyka produkcji. Jednak zazwyczaj jest to proces opisujący trzy główne aspekty jak: planowanie, realizowanie i kontrolowanie odpowiedniego przepływu materiałów i innych surowców. Tej proces to także kontakt z klientem i dążenie do zaspakajania jego oczekiwać względem danego produktu lub surowca. Dlatego takie działania mogą, ale nie muszą, obejmować: prognozowanie popytu, kontrolę zasobów, realizowanie zamówień, ale również przepływ informacji. W ramach średnich i dużych przedsiębiorstw wyróżnia się dwa typy: logistyka o podejściu klasycznym oraz o podejściu integracyjnym. Pierwszy typ dotyczy patrzenia na wszystkie elementy interesu z osobna, drugi to typowa logistyka określana przez pryzmat całości.

http://www.namotorze.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here