Który OSK wybrać?

Jeśli chcesz zdać egzamin prawa jazdy za pierwszym razem i być dobrym kierowcą wybierz ośrodek szkolenia kierowców, gdzie nauczanie jazdy odbywa się szybko i profesjonalnie.Jeśli chcesz zdać egzamin prawa jazdy za pierwszym razem i być dobrym kierowcą wybierz ośrodek szkolenia kierowców, gdzie nauczanie jazdy odbywa się szybko i profesjonalnie. Nauka jazdy na kategorię B powinna obejmować 30 godzin teorii i 30 godzin zajęć praktycznych. Najlepiej z wybranym przez siebie egzaminatorem. Przy wyborze ośrodka szkoleniowego nie kieruj się wyłącznie ceną kursu. Popytaj znajomych gdzie chodzili na kurs i jaką mają opinię o tej szkole. Ważne by uczenie jazdy było prowadzone na nowych pojazdach, identycznych z tymi, na których będziesz zdawać egzamin państwowy, pod fachową opieką wysoko wykwalifikowanych instruktorów. Instruktor musi nauczyć Cię jeździć zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego. Nauczanie jazdy może rozpocząć każda osoba która osiągnęła odpowiedni wiek dla danej kategorii. Po zakończeniu kursu trzeba zdać egzamin wewnętrzny. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli: – osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, -uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem, – odbyła wymagane szkolenie, – zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Nauka jazdy nie jest skomplikowana jeśli ma się cierpliwego instruktora.

http://www.wahacz.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here