Wraz z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej okazało się, że większość małych i średnich polskich przedsiębiorstw jest mało innowacyjna i nowoczesna. Z tego też względu dla osiągnięcia wysokiej pozycji na nowym rynku gospodarczym wszystkie przedsiębiorstwa, które dotychczas cechowały się tradycyjnym sposobem funkcjonowania na rynku. Biorąc pod uwagę nowy rynek, na którym musza się odnaleźć, niezwykle ważne jest, aby posiadały zdolność do permanentnego generowania i wdrażania innowacji zarządczych, technologicznych, czy też kierowniczych. Tylko dostosowująca się do potrzeb klientów firma, jest dobrze oceniana przez odbiorców, co dzieje się ze względu na wysoki poziom użyteczności, nowoczesności i konkurencyjności w skali światowej. Praktyki innowacyjne, jakie wdrażane są do małych przedsiębiorstw, stwarzają obraz firmy, jako jednostki działającej dynamicznie, ciągle się rozwijającej, a przez to zwiększającej swą konkurencyjność. W rozwijających się przedsiębiorstwach daje się zauważyć poprawę innowacyjności, oraz ciągłego postępu, który sprawia, że firma jest znakomicie postrzegana w otoczeniu.

http://www.sisr.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here