W świecie ekonomii możemy spotkać się z coraz większą liczbą teorii oraz koncepcji. Powoduje to spore spory, zwłaszcza teoretyczne, jeśli chodzi o wybór sposobu rozwoju ekonomii poszczególnych państw. Z jednej strony możemy spotkać się z teoriami monetarnymi, które rozwój państwa uzależniają przede wszystkim od decyzji podejmowanych w zakresie kreowania pieniądza. Takie teorie są coraz mniej popularne, co wynika z wielu trudności jakie pojawiają się na rynkach finansowych, a jakie mają wpływ na kreację pieniądza. W coraz mniejszym stopniu państwa mają wpływ na to, jak kreowany jest pieniądz, co wynika z pojawiania się coraz większych kapitałów, jakie mogą działać w formie spekulacyjnej. Największy spór istnieje pomiędzy teoriami opierającymi rozwój gospodarki na tworzeniu wolnego rynku, a takich, które uważają, że państwo musi ingerować w rynek oraz go stymulować. Spór ten jest problematyczny, gdyż nie ma państwa w jakim nie mielibyśmy do czynienia z mieszanym systemem. Z jednej strony istnieją w państwach rynki, jakie są w pełni wolne, czyli nie ma na nich licencji. Z drugiej strony są rynki, jakie w pełni kontrolowane są przez organy państwa. Nie ma również takich państw, gdzie państwo nie ingerowałoby w sytuację gospodarczą, choćby poprzez inwestycje publiczne.

http://www.contador.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here