Alkoholizm w rodzinie przymusowe leczenie

Aby móc skutecznie wyjść z nałogu jakim jest alkoholizm, bezwzględnie należy skorzystać z pomocy doświadczonych fachowców. Niezbędne w związku z tym jest między innymi zwrócenie uwagi na skłonienie nałogowca do podjęcia się specjalistycznej terapii. Teoretycznie leczenie odwykowe jest dobrowolne i nie można chorego nawet w zaawansowanym stadium alkoholizmu do niczego zmusić, ale w pewnych sytuacjach możliwe okazuje się obowiązkowe przejście alkoholika na odwyk.

Kiedy można zmusić osobę uzależnioną do odwyku?

Do takich przypadków dochodzi wówczas, gdy nałóg, z jakim uzależniony nie chce walczyć doprowadza go do uchylania się od pracy, a przez to znaczącego pogorszenia swojego stanu majątkowego. Podobnie jest też wtedy, gdy pojawia się rozkład życia rodzinnego bądź pijackie wybryki powodują demoralizację osób nieletnich. Bezwzględnie przewieziony do ośrodka na leczenie odwykowe jest także ten alkoholik, który wielokrotnie zakłóca ład publicznych oraz zaburza spokój otoczenia swoimi pijackimi wybrykami i ekscesami.

OSOBA UZALEŻNIONA MOŻE ZOSTAĆ ZMUSZONA DO TERAPII ALKOHOLOWEJ, JEDYNIE PRZEZ SĄD.

Sądowe skierowanie alkoholika na przymusową terapię

Pod względem prawnym wygląda to natomiast tak, że przypadek uzależnionego jest badany przez komisję. Ta kieruje nałogowca na specjalistyczne testy mające potwierdzić, czy w grę faktycznie wchodzi problem z alkoholizmem. Jeżeli diagnoza zostanie określona, niezbędne jest wytypowanie przez ekspertów odpowiedniej placówki, w jakiej nałogowiec może zostać poddany leczeniu zgodnie z jego aktualnym stadium chorobowym. Sprawa trafia później do sądu. Komisja musi skierować do tej instytucji właściwy wniosek dotyczący zastosowania względem alkoholika obowiązkowego poddania się terapii w zakładzie uzależnień. Najczęściej nałogowiec trafia na obserwację, która nie może trwać dłużej niż pół miesiąca. Na tej podstawie sąd wydaje ostateczną decyzję dotyczącą dalszych losów głównego zainteresowanego. Alkoholik musi stawić się na rozprawie, która odbywa się maksymalnie w ciągu miesiąca od momentu otrzymania przez placówkę poprawnie sformułowanego wniosku.

Ile trwa przymusowe leczenie alkoholika?

Nie ma jednego, określonego przedziału czasowego, jak długo nałogowiec ma zostać leczony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednakże, nie powinien być to czas dłuższy niż dwa lata. Okres ten liczony jest od terminu uprawomocnienia się orzeczenia. W pewnych sytuacjach, sąd decyduje się na ustanowienie kuratora, który ma czuwać nad nałogowcem przez całą terapię.

Chcesz podjąć leczenie? Skontaktuj się z nami przez https://uzaleznienia-terapia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here